Grand Hotel Portorož

Pri prenovi Grand Hotela Portorož smo v okviru projektne skupine sodelovali pri izdelali idejnega projekta centralno nadzornega sistema (CNS). Projekt je zajemal centralizirano upravljanje hotelskih sob in skupnih prostorov s poudarkom na varčevanju z energijo.

Prenovljenih je bilo 70 hotelskih sob, od tega 73 enosobnih, 6 suite-ov,1 apartma in 7 skupnih prostorov. Vodilo projekta je bilo izboljšanje počutja gostov in povečanje energetske učinkovitosti.