Izdali že preko 100 energetskih izkaznic

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Uvedba obvezne energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb. Njen osnovni namen je podajanje informacije o energetski učinkovitosti posamezne stavbe in s tem tudi o pričakovanih stroških za energijo, ter o stroškovno upravičenih naložbah, ki bi izboljšale energetsko učinkovitost stavbe in sistemov v njej.

Pohvalimo se lahko, da nam je uspelo postati prepoznavni v širšem slovenskem prostoru tudi po izdelovanju energetskih izkaznic. Na današnji dan smo izdelali 100-to energetsko izkaznico. Energetska izkaznica je bila izdelana za starejšo enodružinsko hišo v Portorožu.

Več/button]