Funkcionalno ločeni sistemi oz. tehnološke inštalacije zgradb so se do nedavnega projektirali tako, da je vsak imel ločeno in neodvisno ožičenje, kar je posledično pripeljalo do večjih stroškov in manjše fleksibilnosti same inštalacije v primeru naknadnih sprememb ali dograditev objekta. Tehnologija, bolj znana pod imenom “Inteligentna inštalacija” narekuje nove metode projektiranja, ki nam omogočajo enostavno avtomatizacijo in integracijo nepogrešljivih funkcionalnosti nadzora in upravljanja bivalnih, poslovnih in industrijskih objektov. Te funkcionalnosti se nanašajo predvsem na sisteme ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, optimizacijo porabe energentov, vse segmente varovanja, razsvetljave, nadzora tehnoloških procesov ter zvočne in video sisteme. Sistem digitalne komunikacije nam omogoča izmenjavo informacij med različnimi elementi sistema v realnem času.


LIS - Legada I
ntelligent System

 

Rešitev, ki smo jih zasnovali v podjetju Legada imenujemo LIS (Legada Intelligent System).
LIS rešiteve so zasnovane po meri stavbe oz. objekta in so prilagojene naročnikovim zahtevam. Prav slednje, prilagoditev naročnikovim zahtevam je naša prednost pred ostalimi konkurenčnimi produkti.

Pri tem dopuščamo možnost, da znotraj LIS vključujemo različno opremo, ki jo smatramo primerno za izpolnitev naročnikovih želja.

 

Oprema, ki jo zastopamo, vgrajujemo in servisiramo: