Elaborat gradbene fizike je obvezni del PGD načrta, ki je narejen po pravilniku PURES (pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah). Elaborat gradbene fizike vsebuje okvirne transmisijske izgube, način ogrevanja glede na energent, način priprave tople sanitarne vode, sestavo gradbenih konstrukcij. Pomemben je zato, da se objekt zgradi po zahtevnih standardih, saj le tako lahko zagotovimo, da je stavba oziroma objekt bolj ekonomičen in energetsko spremenljiv.

 

Nudimo vam izdelavo elaborata gradbene fizike, izdelanega po predpisih o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavba, vključno z izkazom energetskih lastnosti stavbe in izpisom energetske izkaznice stavbe po računski metodi. Izkaz vam bo služim pri odločitvah o rekonstrukciji oz. sanaciji vašega objekta za potebe boljše toplotne izolativnosti. Dobili boste izračunano potrebno toploto za ogrevanje, količino dovedene energije za ogrevanje ter količino emisije CO2.

 

Ob tem vam lahko tudi svetujemo glede izvedbe rekonstrukcije oz. sanacije objekta ter vam pripravimo idejno zasnovo rekonstrukcije. V kolikor se odločite za nadaljno sodelovanje, vam pripravimo načrt za izvedbo (PZI) rekonstrukcije, ob večji rekonstrukciji pa tudi predhodni načrt oz. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)