PN MAS

Master krmilni modul sistema PICnet. Dobavljiv v treh izvedbah, ki se razlikujejo glede na mansimalno število modulov, ki jih je možno nasloviti in krmiliti (12,32 in 250 modulov). Vse izvedbe imajo sistemsko uro (RTC) in osvetljen prikazovlanik za prikaz sporočil.

PN DIS

Modul z osvetljenim prikazovalnikom za prikaz tekstovnih sporočil. Podobno kot master modul vsebuje tudi modul PNDIS opozorilni piskač (beeper) alarma in relejni izhod, ki se aktivira ob prikazu določenega sporočila uporabniku ali alarma.

PN 8I

Modul z 8 optično izoliranimi digitalnimi vhodi. Vsi vhodi imajo skupno referenčno napetost, ki se lahko razlikuje od napetosti sistema.

PN 8IBIL

Modul z 8 analognimi vhodi in možnostjo nastavitve oziroma izbire dveh impendanc 2K7 in 10K, preko mostičkov.

PN 8OC

Modul z 8 digitalnimi izhodi. Posamezen izhod je ob inicializaciji sistema možno konfigurirati kot NO (normalno odprt) ali NC (normalno zaprt). Vsi izhodi imajo skupno referenčno napetost, ki se lahko razlikuje in je neodvisna od napetosti sistema.

PN 8OT

Modul z 8 digitalnimi izhodi tipa triac. Vsi izhodi imajo skupno referenčno napetost, ki se lahko razlikuje in je neodvisna od napetosti sistema.

 

PN 8OR

Modul z 8 relejnimi digitalnimi izhodi. Ima enake tehnične lastnosti kot modul PN8OT, le da ima PN8OR relejne izhode z direktnim napajanjem močnostnih bremen. Modul vključuje 8 čelnih tipk za direktno upravljanje izhodov.

PN 2I2O

Kombinirani modul z dvema optično izoliranima digitalnima vhodoma in dvema relejnima izhodoma. Referenčna napetost vhodov je enaka napetosti sistema. Izhoda imata skupno referenčno napetost, ki je lahko različna in neodvisna od napetosti sistema. Z ustrezno vezavo lahko izbiramo tudi tip kontakta (NO, NC).

PN 4I4O

Kombinirani modul z 4 optično izoliranimi vhodi in 4 relejnimi izhodi. Referenčna napetost vhodov in izhodov je lahko različna in neodvisna od napetosti sistema.

PN 8I8O

Kombinirani modul z 8 optično izoliranimi vhodi in 8 relejnimi izhodi. Referenčna napetost vhodov in izhodov je lahko različna in neodvisna od napetosti sistema.

PN DIM

Modul za neposredno upravljanje in regulacijo bremen s funkcijo "dimmer". Z dvema izhodoma modula, ki vključujeta filtre proti motnjam, lahko krmilimo predvsem svetlobna telesa (luči). Izhodi imajo skupno referečno napetost, ki je lahko različna in neodvisna od napetosti sistema.

 

PN 4IO2A

Kombiniran modul s 4 optično izoliranimi digitalnimi vhodi, dvema relejnima izhodoma in dvema analognima izhodoma 0-10V, s katerima lahko krmilimo dušilke (ballast) s funkcijo "dimmer". Skupna referenčna napetost vhodov je lahko različna in neodvisna od napetosti sistema.

PN AD

Slave modul z dvema analognima vhodoma z napetostjo 0-5V ali 0-10V ali tokom 4-20mA. Električno veličino lahko določimo na diferencialni ali “single ended” način. Referenčna napetost je lahko različna in neodvisna od napetosti sistema.

PN DA

Slave modul z dvema analognima izhodoma in dvema napetostnima območjema: 0-5V ali 0-10V. Referenčna napetost izhodov je enaka napetosti sistema.

PN REP

Modul za ojačitev komunikacijskega signala BUS omogoča izolirano povezavo različnih komunikacijskih vej. Uporabljamo ga za regeneracijo BUS signala na zelo dolgih komunikacijskih vejah in za izolacijo tistih, ki so podvržene motnjam.

PN COM

Modul omogoča pretvorbo komunikacijskega protokola PICnet v RS232 ter integracijo in povezavo sistema z različimi napravami, ki imajo serijska komunikacijska vrata.

PN 4I2O2PT

Kombiniran vhodno/izhodni modul vsebuje 4 optično izolirane digitalne vhode (NO), 2 relejna izhoda in 2 analogna vhoda za temperaturna tipala tipa PT100 ali PT1000.

PN CAL

Modul PN CAL računa in beleži porabljeno toplotno energijo sistema na podlagi razlike med vstopno in izstopno temperaturo ter količine pretoka medija v sistemu ogrevanja/hlajenja. Modul beleži tudi porabo sanitarne vode.

PN CLIMA

Modul namenjen temperaturni regulaciji sistemov centralnega ogrevanja brez ali s proizvodnjo tople sanitarne vode. Modul lahko deluje na način stand-alone (samostojno) ali povezan v sistem PICnet, z možnostjo daljinskega nadzora vseh parametrov in veličin temperaturne regulacije.

PN DIGITERM

Modul PN DIGITERM omogoča celotno termoregulacijo hotelske sobe in je sestavljen iz dveh elementov: DIN modula dimenzije 6M za povezavo naprav in uporabniškega vmesnika - panela za upravljanje in prikaz ter vgradnjo v dozo tipa 503.

PN METER

Modul za analiziranje električne energije in harmonikov v trifaznih (prosta, zvezda, trikotna vezava), dvofaznih in enofaznih sistemih. Modul lahko prikazuje več kot 50 različnih električnih veličin z realnimi T.R.M.S. vrednostmi.

PN LOAD

Modul PN LOAD nadzira skupno preobremenitev enofaznega omrežja tako, da preprečuje nekontrolirane izpade električne napetosti (izklop glavne varovalke) v primeru sočasnega vklopa prevelikega števila porabnikov.