PN MAS LITE

Master modul PN MAS LITE je predvsem primeren za manjše sisteme hišne avtomatizacije in nekatere poslovne objekte. Vključuje tipkovnico z osmimi tipkami in led signalizacijo. Dobavljiv je samo v eni izvedbi, ki omogoča naslavljanje in upravljanje največ 16 slave modulov.

PN PAN

Slave modul z osmimi tipkami (vhodi) in led signalizacijo ter dodatnim prostim vhodom na sponkah. Grafika tipk je prilagodljiva.

PN PAN P

Slave modul z osmimi tipkami (vhodi) in led signalizacijo ter dodatnim prostim vhodom na sponkah.

PN BADGE H

Modul za kontrolo dostopa na osnovi transponder tehnologije. Vključuje vhod za odložišče pametnih kartic in dva relejna izhoda za aktiviranje ključavnice in zasilne razsvetljave ali napajanja sobe.

PN BADGE G

Modul za kontrolo dostopa na osnovi transponder tehnologije. Vključuje vhod za odložišče pametnih kartic in dva relejna izhoda za aktiviranje ključavnice in zasilne razsvetljave ali napajanja sobe.

BADGE D

Modul je namenjen kontroli dostopa na osnovi transponder tehnologije oz. sistema pametnih kartic v hotelskih objektih. Modul se priključi neposredno na PN DIGITERM kar pomeni, da ne zasede nobenega naslova sistema PICnet.

PN BIN

Odložišče pametnih kartic za hotelske aplikacije. Sistem onemogoča uporabo kartic drugih sistemov s podobno tehnologijo. Modul se priključi neposredno na PN DIGITERM kar pomeni, da ne zasede nobenega naslova sistema PICnet.

PN ROOM FRONT

Prikazovalnik pred vhodom v sobo, namenjen hotelskim aplikacijam, ki nimajo sistema za kontrolo dostopa (klasična ključavnica). Modul se priključi neposredno na PN DIGITERM tako, da ne zasede dodatnih naslovov sistema PICnet.

PN BADGE +

Modul - programator kod pametnih kartic, ki jih berejo čitalci PN BADGE. Povezava modula je možna neposredno na omrežje PICnet ali na PC preko RS 232.

PN BIOKEY

Modul je namenjen kontroli dostopa na osnovi biometrične tehnologije prepoznavanja prstnih odtisov.

PN LUX

Linearni senzor svetlobe (luxmeter) za nadzor in upravljanje razsvetljave v prostorih. Modul vključuje tudi dva optično izolirana vhoda in relejni izhod.

PN IR

Modul z vhodom za daljinsko upravljanje, katerega omogoča IR daljinski upravljalec. Modul omogoča sprejem signala treh različnih daljinskih upravljalcev na več načinov: 6, 10, 42 ukazov.

PN TERM

Integrirani termostatski modul (vgrajeno temperaturno tipalo) za nadzor in regulacijo temperature v prostorih. Vključuje vhod za preklop leto/zima in relejni izhod za krmiljenje konvektorja ali ventila radiatorja.

PN HUMI

Modul z analognim vhodom za merjenje relativne vlage in temperature v prostorih. Dodatno vključuje optično izoliran vhod in relejni izhod.

PN VIS

Modul omogoča prikaz rdečih alfanumeričnih znakov na trimestnem led prikazovalniku visoke jakosti. Vključuje relejni izhod za aktiviranje piskača alarma in vhod za utišanje.

PN 2I2OWP

Modul z dvema optično izoliranima vhodoma in dvema relejnima izhodoma z integrirano varovalko. Referenčna napetost vhodov je enaka napetosti sistema PICnet. Referenčna napetost relejnih izhodov je neodvisna od napetosti sistema. Modul ima tudi 4 vhode (tipke) in led signalizacijo statusa varovalke.

PN 4IW

Modul s štirimi optično izoliranimi vhodi na katere lahko direktno povežemo klasična tipkala.

PN 8IW

Modul z osmimi optično izoliranimi vhodi na katere lahko neposredno povežemo klasična tipkala.

PN 2I2OW

Modul z dvema optično izoliranima vhodoma in dvema relejnima izhodoma. Referenčna napetost vhodov je enaka napetosti sistema PICnet. Referenčna napetost relejnih izhodov je neodvisna od napetosti sistema.

PN 4I4OW

Modul s štirimi optično izoliranimi vhodi in štirimi relejnimi izhodi. Referenčna napetost vhodov je enaka napetosti sistema PICnet. Referenčna napetost relejnih izhodov je neodvisna od napetosti sistema.