Energetske izkaznice stavb

Kot podjetje, ki ima javno pooblastilo za izdajanje energetskih izkaznic te izdelujemo in izdajamo za različne naročnike.

Predelava regulacije prezračevanja - klimatov

Za hotelsko verigo Lifeclass posodobljamo krmiljenje za potrebe prezračevanja - klimatov in transportnih črpalk za ogrevanje in hlajenje. Obstoječo opremo za krmiljenje prezračevanja bomo nadomestili s sodobnejšo krmilniško opremo. Prednost novejše krmilniške opreme v primerjavi z obstoječo je ta, da bodo opremljeni s programsko logiko, ki bo ob nezmanjšanem udobju za gosta skrbela za čim učinkovitejšo delovanje same regulacije. V okviru predelave oz. posodobitve je predvidena tudi posodobitev CNS (centralno nadzornega sistema), ki bo uporabniku omogočal nadzor in upravljanje nad sistemom prezračevanja.

Energetski pregledi, projektiranje sistemov URE

Za različne naročnike opravljamo energetske preglede z namenom poiskati možnosti za povečevanje učinkovite rabe energije (URE) in dvigu energetske učinkovitosti sistemov (stavbni ovoj, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, razsvetljava). Skladno z idejnim predlogom izboljšav na željo naročnikov izdelamo tudi projekt izboljšav sistemov.