ŠKOCJANSKI ZATOK – Center za opazovalce

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki upravlja z naravnim rezervatom Škocjanski zatok, je v preteklem letu zaključilo investicijo v gradnjo objektov v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Cilj investicije je bila ureditev in delovanje za javnost odprtega naravnega rezervata, s čimer se obiskovalcem omogoča spoznavanje in doživljanje narave ter izobraževanje.

V okviru omenjenega objekta je bil zgrajena tudi stavba "Center za obiskovalce". Stavba je v celoti zgrajen v lesu, lesena je konstrukcija kot tudi zunanji in notranji plašč. Streha je zazelenjena – po principu ekstenzivne zelene strehe. Stavba z izvirno leseno zasnovo, se ponaša z najsodobnejšimi sistemi in naprave, ki omogočajo najučinkovitejšo rabo energije za potrebo ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.

V okviru omenjenega projekta je sodelovalo tudi naše podjetje z namenom zasnove in vzpostavitve (CNS) centralno nadzornega sistema za potrebe ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.