Sprememba naslova podjetja Legada d.o.o.

Spoštovani poslovni partner!

Obveščamo vas, da je naše podjetje z dnem 15.1.2015 spremenilo poslovni naslov, ki se od navedenega
datuma glasi:
Legada d.o.o.
Ulica 15. maja 2
6000 Koper

Sedež našega podjetja se je pravno formalno spremenil v »Poslovno stavbo Slikoplast v Kopru«.

Dejansko naše podjetje ostaja na isti lokaciji in v isti poslovni stavbi kot do sedaj, v pravnem prometu pa od 15.1.2015 uporabljamo novi poslovni naslov, kot je navedeno zgoraj.

Vsi naši ostali matični in kontaktni podatki, vključno s telefonskimi številkami in elektronskimi naslovi, ostajajo nespremenjeni.
Vljudno vas prosimo, da vso korespondenco in dokumentacijo naslavljate na novi naslov in  da navedeno
spremembo naslova vnesete v svoje kontaktne in matične podatke.