Ustanovljeno združenje neodvisnih strokovnjakov

Iniciativna skupina za ustanovitev združenja neodvisnih strokovnjakov se je sestala v Ljubljani dne 29.1.2014. Legada kot imetnik licence za izdajanje energetskih izkaznic se je pridružila ostalim članom neodvisnih strokovnjakov, s katerimi želimo izboljšati uvedbo energetske izkaznice stavb.

Na pomanjkljivosti opozarjamo že dalj časa in pričakujemo, da bonaš glas sedaj, ko smo enotni in združeni, bolj slišan.